HOTĂRÂREA nr. 28 din 19.04.2019 privind aprobarea achiziţionării şi montării panourilor de intrare – ieşire (totem intrare – ieşire localitate) în comuna Ruginoasa, Judeţul Iaşi