HOTĂRÂREA nr. 28/15.03.2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și dotarea Școlii Gimnaziale, Rediu, în sat Rediu, comuna Ruginoasa, județul Iași”