HOTĂRÂREA nr. 27 din 19.04.2019 privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: „Modernizare prin asfaltare străzi în lungime de 5,97 km în comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”