HOTĂRÂREA nr. 27/15.03.2017 privind asumarea contribuției comunei Ruginoasa în cadrul proiectului „Reabilitarea și dotarea Dispensarului Uman din comuna Ruginoasa, județul Iași”