HOTĂRÂREA nr. 27/12.09.2016 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. III și IV/2016