HOTĂRÂREA nr. 26 din 30.04.2020 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. II/2020