HOTĂRÂREA NR. 26 din 19.04.2019 privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 63633 a Comunei Ruginoasa, având nr. cadastral: 63633, în suprafață de 80 mp, aflat în proprietatea privată a Comunei Ruginoasa