HOTĂRÂREA nr. 26/15.03.2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și dotarea Dispensarului Uman din comuna Ruginoasa, județul Iași”