HOTĂRÂREA nr. 25/13.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiție „Înființare Rețea de apă potabilă în comuna Ruginoasa, satele Ruginoasa, Dumbrăvița și Rediu, județul Iași”