HOTĂRÂREA nr. 24 din 29.03.2018 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. I/2018