HOTĂRÂREA nr. 24/15.03.2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire podețe din beton în satele Dumbrăvița, Rediu și Vascani, comuna Ruginoasa, județul Iași”