HOTĂRÂREA nr. 24/12.09.2016 privind aprobarea preţului de cumpărare a terenului în suprafaţă de 249 mp situați în intravilanul satului Ruginoasa – T 15 parcela 573 – în curtea Centrului de zi pentru copii aflați în dificultate