HOTĂRÂREA nr. 23 din 29.03.2018 privind asumarea contribuției comunei Ruginoasa în cadrul proiectului „Reabilitarea și dotarea Dispensarului Uman din comuna Ruginoasa, județul Iași”