HOTĂRÂREA nr. 22 din 29.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și dotarea Dispensarului Uman din comuna Ruginoasa, județul Iași”