HOTĂRÂREA nr. 22 din 28.03.2019 privind avizarea modificării Regulamentului APAVITAL a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, precum şi acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARASCIS