HOTĂRÂREA nr. 22/15.03.2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Ruginoasa, județul Iași”