HOTĂRÂREA nr. 21 din 28.03.2019 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la revocarea Hotărârilor Adunării Generale a Asociaților ARSACIS nr. 19/14.06.2018 şi 20/14.06.2018