HOTĂRÂREA nr. 20/29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și dotarea Școlii Gimnaziale, Rediu, în sat Rediu, comuna Ruginoasa, județul Iași”