HOTĂRÂREA nr. 20/23.02.2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Înființare Rețea de apă potabilă în comuna Ruginoasa, satele Ruginoasa, Dumbrăvița și Rediu, județul Iași”