HOTĂRÂREA nr. 2 din 17.01.2019 privind aprobarea dării în proprietatea şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a unei suprafeţe de teren în vederea realizării unei baze sportive moderne