HOTĂRÂREA NR. 2/26.01.2017 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Birică Adrian, membru supleant pe Lista de candidaţi a Partidului Mișcarea Populară, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, precum și modificarea componenței Consiliului Local