HOTĂRÂREA NR. 2/24.06.2016 Privind validarea mandatelor de consilieri locali