HOTĂRÂREA nr. 19/25.08.2016 privind întocmirea documentațiilor tehnico – economice în vederea realizării obiectivelor de investiţie: „Reabilitare Școala Gimnazială, Dumbrăvița” din comuna Ruginoasa, județul Iași și „Reabilitare sediul Primăriei comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi”

19