HOTĂRÂREA nr. 19/23.02.2017 privind aprobarea implementării proiectelor de investiţie: „Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Ruginoasa, județul Iași”; „Construire podețe din beton în satele Dumbrăvița, Rediu și Vascani, comuna Ruginoasa, jud. Iași”; „Reabilitarea şi dotarea Dispensarului Uman din com. Ruginoasa”; „Reabilitarea şi dotarea Şcolii Gimnaziale, Rediu, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi”