HOTĂRÂREA nr. 18/28.03.2019 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local