HOTĂRÂREA nr. 17/20.03.2019 privind aprobarea valorii de investiţie recalculată în urma reevaluării proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului de investiţie: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA RUGINOASA, JUDEȚUL IAȘI”