HOTĂRÂREA nr. 16 din 27.02.2020 privind aplicarea coeficienţilor de ierarhizare la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare, în vederea stabilirii drepturilor salariale pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginoasa, județul Iași