HOTĂRÂREA nr. 15 din 28.02.2019 privind înfiinţarea Serviciului public de distribuire a gazelor naturale în comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi