HOTĂRÂREA nr. 14 din 28.02.2019 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A pentru proiectul de investiție „Modernizare și dotare Cămin Cultural în satul Dumbrăvița, comuna Ruginoasa, județul Iași” finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – P.N.D.R., Submăsura 7.6