HOTĂRÂREA nr. 14 din 27.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizaţi pentru obiectivul de investiție „Înființare Rețea de apă potabilă în comuna Ruginoasa, satele Ruginoasa, Dumbrăvița și Rediu, județul Iași”