HOTĂRÂREA nr. 14/28.07.2016 privind modificarea componenței comisiei de negociere a prețului de cumpărare a suprafeței de 249 mp situați în intravilanul satului Ruginoasa – T 15 parcela 573 – în curtea Centrului de zi pentru copii aflați în dificultate