HOTĂRÂREA nr. 13 din 28.02.2019 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului „Modernizare și dotare Cămin Cultural în satul Dumbrăvița, comuna Ruginoasa, județul Iași” finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – P.N.D.R., Submăsura 7.6