HOTĂRÂREA nr. 13/27.02.2020 privind asumarea contribuției actualizate a comunei Ruginoasa după încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări (proiectare şi execuţie) pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și dotarea Școlii Gimnaziale, Rediu, în sat Rediu, comuna Ruginoasa, județul Iași”