HOTĂRÂREA nr. 12/27.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi după încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări (proiectare şi execuţie) pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și dotarea Școlii Gimnaziale, Rediu, în sat Rediu, comuna Ruginoasa, județul Iași”