HOTĂRÂREA nr. 12/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați conform reglementărilor legale în vigoare, pentru obiectivul de investiție Modernizare prin asfaltare drum comunal sat Ruginoasa și Rediu în lungime de 5,4 km” din comuna Ruginoasa