HOTĂRÂREA nr. 11/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei Ruginoasa, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi

11-hot-desemnare-adis