HOTĂRÂREA nr. 11/27.02.2020 privind privind punerea la dispoziţia proiectului Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014 – 2020 a terenului pentru construcţia noilor investiţii aferente acestuia