HOTĂRÂREA nr. 11/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați conform reglementărilor legale în vigoare, pentru obiectivul de investiție „Modernizare prin asfaltare drumuri comunale sat Dumbrăvița în lungime de 2,9 km” din comuna Ruginoasa, județul Iași