HOTĂRÂREA NR. 10 din 31.01.2019 Privind aprobarea documentației ,,Actualizare Plan Urbanistic General și a Regulamentului local de Urbanism a Comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi”