HOTĂRÂREA nr. 10/26.01.2017 privind concesionarea imobilului format din Clădire „Magazie – hală” în suprafaţă de 1077,31 mp și teren în suprafaţă de 10.000 mp (1,00 ha) situat în intravilanul satului Rediu T 12 – parcela 554/2, care face parte din domeniul privat al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi