HOTĂRÂREA Nr. 1 din 07.01.2020 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ – Construire platformă comunală de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, în comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi