H O TĂ R Â R E A Nr. 98 din 14.12.2017 privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul I/2018, precum și alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie și februarie 2018