H O TĂ R Â R E A Nr. 85 din 26.10.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie și decembrie 2017