H O TĂ R Â R E A Nr. 80 din 31.10.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie și decembrie 2019