H O TĂ R Â R E A Nr. 8 din 15.02.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie și aprilie 2018