H O TĂ R Â R E A Nr. 79 din 13.12.2018 privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi