H O TĂ R Â R E A Nr. 77 din 28.09.2017 privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul IV/2017