H O TĂ R Â R E A Nr. 77 din 13.12.2018 privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul I/2019, precum și alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie și februarie 2019