H O TĂ R Â R E A Nr. 76 din 29.11.2018 privind actualizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Ruginoasa