H O TĂ R Â R E A nr. 76 din 28.09.2017 privind aprobarea închirierii suprafețelor de pășune (pajiști) disponibile, din domeniul privat al comunei Ruginoasa, județul Iași